Informatie VCA opleidingen

 • De VCA opleidingen worden gegeven in onze eigen lesruimte aan de Slenk 8c of in 't Huiken in Elburg. 
 • De opleiding wordt verzorgd door Veiligheidspunt, de examens worden afgenomen door onze partner Koninklijke PBNA.
 • PBNA levert ook het lesmateriaal.
 • Cursisten krijgen 2 weken van tevoren het studiemateriaal uitgereikt. 
 • Van de cursist wordt verwacht dat het cursusmateriaal voor de cursus wordt doorgenomen.
 • De cursus begint om 08.00 uur en duurt met onderbreking van een lunchpauze tot 15.30.
 • Het examen begint om 16.00 uur, na afloop hoort de cursist gelijk of hij/zij geslaagd is.
 • Cursisten die moeite met lezen hebben kunnen een  voorleesexamen doen.
 • Het examen wordt via CBT met PC of Tablet afgenomen.

LET OP : Bij de VCA voorleesexamens  worden wel alle vragen voorgelezen, maar bij  enkele nieuwe vraagtypes niet de antwoorden!

 • Kandidaten kunnen dit net zo vaak als zij nodig vinden voor laten lezen. 
 • Het examen omvat 40 vragen en er is hiervoor maximaal 75 minuten beschikbaar. 
 • Het  B-VCA voorleesexamen kan afgenomen worden in (bijna) alle EU-talen.

De volgende cursussen kunnen gevolgd worden

B-VCA

Basis Veiligheid VCA 

 • Met het B-VCA diploma laat de cursist zien dat hij/zij de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is door SSVV en VCA infra.
 • Het examen omvat 40 vragen en de cursist heeft hiervoor maximaal 60 minuten. 
 • De cursist is geslaagd als hij/zij minimaal 2.580 punten heeft behaald, voor iedere vraag kan maximaal 100 punten worden behaalt. 
 • De  cursist ontvangt dan het VCA pasje en B VCA diploma dat 10 jaar geldig   is.

 

VOL VCA

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA 

 • Voor operationeel leidinggevenden bij een aannemer geld dat zij het diploma VCA VOL moeten hebben (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA). 
 • Daarmee geeft de cursist aan dat hij/zij veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van de cursist zelf en de medewerkers waaraan hij/zij leidinggeeft. 
 • Het examen omvat 70 vragen en de cursist heeft hiervoor maximaal 75 minuten. 
 • De cursist is geslaagd geslaagd als hij/zij minimaal 4.515 punten heeft behaald, voor iedere vraag kan maximaal 100 punten worden behaald. 
 • De   cursist ontvangt dan het VCA-pasje en VOL VCA diploma dat 10 jaar geldig is.

VIL-VCU 

Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU

 • Ben je intercedent of leidinggevende van een uitzendbureau? 
 • Dan moet je beschikken over het diploma Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden  VCU (VIL-VCU). 
 • Daarmee geef je aan dat je weet welke veiligheidseisen worden gesteld aan personeel bij VCA-gecertificeerde bedrijven. 
 • Je opdrachtgevers willen dat er veilig wordt gewerkt, zodat niemand iets overkomt. 
 • Met een VIL-VCU diploma op zak weet je waar je op moet letten bij het zoeken van  uitzendkrachten voor je VCA-gecertificeerde opdrachtgevers.
 • VIL-VCU is voor een groot deel gelijk aan VOL-VCA en bevat daarnaast ook unieke, op de intercedenten toegesneden kennis. 
 • Denk aan wetgeving en verantwoordelijkheden in de relatie ‘inlener – uitzendorganisatie – uitleenkracht’. 
 • Het VIL-VCU examen omvat 70 vragen en je hebt  hiervoor maximaal 75 minuten de tijd. Onderaan de pagina zie je welke onderwerpen in het examen aan de orde komen.
 • Je bent geslaagd als je minimaal   64,5% van het maximaal 7.000 punten hebt behaald.
 • Je ziet direct na het examen of je bent geslaagd. 
 • De officiële uitslag kun je binnen enkele dagen zien op www.vca-uitslag.nl
 • Daar kun je ook het pasje downloaden op je telefoon. 
 • Je ontvangt dan het VCA pasje en VIL-VCU   diploma. 
 • De behaalde diploma’s zijn tien jaar geldig en vereist om aan de  Veiligheidschecklist VCA te voldoen.

  De tarieven:

  Per 1 januari 2024 gelden de volgende tarieven:

 • Cursus Basis-VCA                                            €  80,00
 • Cursus VOL-VCA                                              €  80,00
 • Examen Basis-VCA                                           €  89,00
 • Examen VOL-VCA                                             €  99,00
 • Mondeling examen Basis VCA                            € 105,00
 • Dag arrangement koffie/thee/frisdrank en lunch  €  25,00

Tarieven zijn exclusief BTW